Për Ne

Orraj Trading and Services is a company that specializes in distributing and trading animal feed throughout Qatar and the Middle east. It was established in 2015 and is based in Qatar.

Misioni

"Si një lider tregu, ne jemi të angazhuar për të ofruar produkte cilësore, ekspertizë shërbimi dhe për të përmbushur nevojat e klientëve tanë."

Vizioni

“Për të prodhuar, shpërndarë dhe ofruar cilësinë më të mirë të të gjitha ushqimeve natyrore të kafshëve të rritura nga fermat dhe tokat më të mira të tokës.

Ne do të shfrytëzojmë pasionin, njohuritë dhe energjinë tonë për të ofruar mallra dhe shërbime që janë të nevojshme për jetën, shëndetin dhe rritjen.”

Vlerat

Integritet pa kompromis

Tradita jonë e sjelljes etike dhe të ndershme të biznesit është themeli i kompanisë sonë duke ndërtuar besim me klientët, furnitorët dhe njëri-tjetrin, duke bërë atë që është e drejtë.

Transparenca

Ne sigurojmë sinqeritet, komunikim dhe llogaridhënie në angazhimet tona të ndryshme.

Përsosmëri e Shërbimit

Ne do të ofrojmë vlerën më të mirë për klientët tanë përmes përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve tona dhe strukturës së kostos.

Pergjegjesi sociale

Përgjegjësia jonë është të vendosim standarde të sjelljes etike për industrinë, duke i kthyer mbrapsht komunitetit dhe duke respektuar rregulloret.